Actele necesare pentru infiintarea unei firme

, Ian 26, 2011 | Adauga comentariuI. Dosarul de infiintare

1) Activitati preliminare
Viitorii asociati/ actionari (persoane fizice sau juridice) trebuie sa aleaga, de comun acord:
– forma juridica a societatii;
– sediul social;
– obiectul de activitate;
– capitalul social;
– durata de functionare;
– modul de dizolvare si lichidare a societatii.

De asemenea, ei trebuie sa stabileasca organele de conducere si administrare si sa precizeze localitatile in care isi vor deschide sucursale sau filiale, daca este cazul.

2) Obtinerea cazierului fiscal (de la Registrul Comertului)

3) Dovada rezervarii firmei (de la Registrul Comertului)

4) Dovada rezervarii emblemei (optional, de la Registrul Comertului)

5) Obtinerea specimenului de semnatura

6) Redactarea actului constitutiv
Redactarea actului constitutiv se va realiza la Registrul Comertului si va cuprinde informatii despre societatea comerciala care va fi infiintata in functie de forma juridica a acesteia (S.R.L., S.A. sau alta forma legala).

Alaturi de actul constitutiv vor fi anexate:
– copii xerox dupa B.I./C.I. ale persoanelor asociate;
– dovada sediului social;
– dovada acordului asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct;
– lista obiectului de activitate.

7 ) Copie dupa dovada depunerii capitalului social

8 ) Declaratia pe propria raspundere privind autorizarea activitatilor care urmeaza sa se desfasoare in cadrul societatii

9) Hotararea organului statutar (in original)
In cazul in care asociatii sunt persoane juridice, acestia trebuie sa depuna hotararea organului statutar din care sa rezulte decizia de a participa la constituirea societatii si contributia la capitalul social.
Persoana imputernicita trebuie sa semneze actul constitutiv in numele societatii fondatoare.

10) Copie dupa actele de inregistrare
Daca fondatorii sau asociatii unei societati comerciale sunt persoane juridice romane (si NUMAI in acest caz) trebuiesc depuse si copii dupa actele de inregstrare ale acestora:
– copie dupa certificatul de inregistrare sau certificatul de imatriculare;
– copie dupa actul constitutiv etc.

11) Imputernicire sociala sau avocatiala, daca este cazul

12) Chitante care atesta plata taxelor de timbru si de registru, precum si timbrele judiciare

13) Alte acte sau avize prevazute de legi speciale

II. Inregistrarea la Registrul Comertului
Se obtin de la Registrul Comertului cererea de inregistrare (formular tipizat) si o declaratie pe propria raspundere (formular tipizat) de la Biroul de Relatii cu Clientii de la Registrul Comertului din judetul unde va fi sediul social al societatii.
Aceste documente pot fi obtinute gratuit si de pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului.

Se completeaza cererea de inregistrare si declaratia pe propria raspundere, iar toate aceste acte se depun la Registrul Comertului.

1) Verificarea actelor si inregistrarea societatii comerciale la Registrul Comertului

Referentul de la Registrul Comertului identifica depunatorul actelor si verifica, in prezenta depunatorului, daca actele sunt corecte si complete. Apoi, depunatorului primeste o dovada a depunerii actelor, care va contine:
– denumirea Registrului Comertului unde au fost depuse actele;
– numarul si data inregistrarii in registrul de intrare-iesire;
– termenul de citare in fata judecatorului care va hotara in privinta cererii de infiiintare a societatii;
– data eliberarii documentelor care atesta inregistrarea.

In cazul in care unele acte nu sunt corecte sau complete, ele pot fi inregistrate in forma incompleta iar referentul va inregistra cererea, apoi va intocmi referatul cu obiectiunile sale si va prezenta dosarul judecatorului delegat pentru a fi solutionat.

Inregistrarea unei noi societati in Registrul Comertului se face numai in baza unei incheieri a judecatorului delegat pe langa Registrul Comertului sau a unei hotarari judecatoresti irevocabile (in cazul in care legea nu prevede altfel).

Cererea de inmatriculare in Registrul Comertului se face, daca legea nu prevede altfel, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

2) Inmatricularea in Registrul Comertului

Daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege, judecatorul delegat va dispune inmatricularea in Registrul Comertului a noii societati.
Reprezentantul Registrului Comertului va inregistra datele care sunt inscrise in cererea depusa, in 48 de ore de la data cand hotararea judecatorului a devenit irevocabila. Apoi va fi publicata in Monitorul Oficial hotararea judecatorului.

In urma acestei inmatriculari, comerciantul primeste un Numar de Inmatriculare si Codul Unic de Inregistrare de la Ministerul Finantelor Publice.
Astfel, comerciantul capata personalitate juridica.
De asemenea, primeste un certificat constatator care atesta faptul ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere (formularul tip) privitoare la autorizarea obiectelor de activitate solicitate.

3) Autorizatia de functionare

Autorizatia de functionare pe baza declaratiei pe propria raspundere (formularul tip) se obtine prin intermediul Biroului Unic din cadrul Registrului Comertului unde solicitantul inregistreaza sediul social.

III. Dupa inregistrarea la Registrul Comertului

dupa inregistrarea in Registrul Comertului

Dupa ce noua societate comerciala este inregistrata in Registrul Comertului, comerciantul sau imputernicitul primesc, dupa caz, urmatoarele documente:

1) Incheierea de Inregistrare (emisa de catre judecatorul-delegat de catre Registrul Comertului)

2) Certificatul de Inregistrare (formular tipizat, cu regim special si securizat), care arata ca persoana juridica a fost luata in evidenta Registrului Comertului si in evidenta organului fiscal si cuprinde urmatoarele date: – firma (denumirea comerciantului, asa cum este inscrisa in actul constitutiv);
– sediul social;
– activitatea principala;
– codul unic de inregistrare (CUI);
– atributul fiscal (un cod din cifre si litere ce atesta faptul ca persoana juridica a fost luata in evidenta organului platitor de TVA, daca este cazul);
– seria si numarul de ordine;
– data emiterii certificatului.

3) Certificatul Constatator, care atesta inregistrarea in Registrul Comertului a declaratiei pe propria raspundere (formularul tip) prin care solicitantul isi asuma responsabilitatea privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor pe care le-a declarat.

4) Stampila societatii comerciale: se obtine pe baza unei copii xerox a certificatului de inregistrare, de la orice firma autorizata.

5) Deschiderea contului curent: se poate realiza la orice unitate bancara si se transfera capitalul social din contul de capital in contul curent al firmei.
Pentru aceasta, este nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele acte:
– actul constitutiv;
– actele de identitate ale asociatilor;
– stampila;
– chitantele care atesta plata taxei de deschidere a contului curent;
– actele ce dovedesc calitatea de comerciant obtinute de la Registrul Comertului.

6) Realizarea documentelor cu regim special (chitantier, facturier etc.)

Angajati un avocat!

{lang: 'ro'}

Stiri Juridice in E-mail


Adresa dvs. de e-mail nu va fi folosita in alte scopuri si va puteti dezabona oricand.
Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.
Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ!

Adaugati adresa de e-mail

Pareri si intrebariStiri Juridice in E-mail

Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ! Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.

Adaugati adresa de e-mail

In Forum

  • Nici un Subiect de Afisat