Procedura obtinerii de informatii din registrul national al asociatiilor, fundatiilor si federatiilor

Posted by on feb. 08, 2011 | Adauga comentariu

Pentru obtinerea de copii certificate de pe datele din Registrul national si de pe inscrisurile doveditoare, solicitantul trebuie sa adreseze Ministerului Justitiei o cerere insotita de dovada achitarii tarifelor stabilite prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1417/C/2006, diferentiat in functie de obiectul solicitarii. Cererea se depune la Registratura generala a Ministerului justitiei ori se transmite prin posta, termenul... 

Procedura Rezervarii denumirii asociatiilor, fundatiilor si federatiilor

Posted by on feb. 08, 2011 | Adauga comentariu

In vederea rezervarii denumirii, este necesara completarea unei cereri (model in Anexa la Ordinul Ministrului Justitiei nr. 954/2000) si atasarea dovezii in original a achitarii tarifului de 5 RON, la orice unitate a Trezorerie, in contul 20360150-„Alte venituri”(noua clasificatie a indicatorilor privind bugetul de stat a fost aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1954/2005). Cererea se depune... 

CONTRACT DE ASOCIERE INTRE DOUA SOCIETATI

Posted by on ian. 26, 2011 | Adauga comentariu

CONTRACT DE ASOCIERE INTRE DOUA SOCIETATI CAPITOLUL I PARTILE Acest CONTRACT se incheie la data de ………, intre S.C. ………X………… S.R.L., cu sediul in ……….., str. ………, nr. ……, cod fiscal ……….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……………., reprezentata prin ………… si S.C.... 

CONTRACT DE COMODAT PENTRU SEDIU FIRMA

Posted by on ian. 26, 2011 | Adauga comentariu

Intre partile: _______________, de cetatenie romana, domiciliat in Bucuresti, Str._________nr.____, bl._____, sc._______, et._____, ap.______, sector____, identificat cu C.I. seria____nr.______, emisa de _______la data de_____, CNP:________, in calitate de comodant, si S.C._______________S.R.L., persoana juridica romana in curs de constituire cu sediul in Bucuresti, Str._______, nr._____, bl._____, sc.______, et._____,... 

Contract de comodat

Posted by on ian. 26, 2011 | Adauga comentariu

CONTRACT DE COMODAT Incheiat astazi ……/…./…… . ……………………………….. domiciliat in ……………………, str. …………………………………. nr. ……., bl. ……., ap. ….., posesor al BI/CI seria ..…, nr. ……………., CNP ……………………..… proprietar al imobilului situat in …………………., str. ……………………….., nr. …….., inscris... 

Stiri Juridice in E-mail

Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ! Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.

Adaugati adresa de e-mail

In Forum

  • Nici un Subiect de Afisat