Exceptii. Puterea de lucru judecat si autoritatea de lucru judecat

, Ian 26, 2011 | Adauga comentariuAutoritatea de lucru judecat este o parte a puterii de lucru judecat.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului si care cuprinde:
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Eveniment sau fapta voluntara care determina nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice, respectiv a drepturilor si obligatiilor din continutul acestora.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este format din relatiile sociale care sunt vatamate sau puse in pericol prin actiunea sau inactiunea faptuitorului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act adoptat de organele de stat, instantele judecatoresti sau alte organe cu aprobarea majoritatii membrilor prezenti.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Interesul care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala, garantarea drepturilor,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane, fizice sau juridice, supus sau susceptibil de a fi supus spre rezolvare unui organ de jurisdictie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane, fizice sau juridice, supus sau susceptibil de a fi supus spre rezolvare unui organ de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Caracteristica a hotararilor judecatoresti definitive sau a hotararilor cu executie provizorie, pronuntate de instantele judecatoresti, a hotararilor altor organe jurisdictionale,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.

Existenta unei hotarari judecatoresti poate fi invocata in cadrul unui proces cu autoritate de lucru judecat, atunci cand se invoca exclusivitatea unei hotararii, sau cu putere de lucru judecat atunci cand se invoca obligativitatea sa, fara ca in cel de-al doilea proces sa fie aceleasi parti, sa se discute acelasi obiect si aceeasi cauza .

Prin cererea formulata la data de 7. 09. 2009, la Tribunalul Olt, reclamantii N.C, D.F, N.N, C.M, M.T, M.F., M.L, M.L au solicitat anularea dispozitiei nr. 2750/04.08.2009 emisa de primarul Municipiului Slatina prin care s-au acordat despagubirii pentru imobilul constructie si teren situat in Slatina,str. Pitesti nr. 5.
In motivarea cererii reclamantii au aratat ca anularea partiala a dispozitiei se impune pentru ca se poate dispune restituirea in natura a suprafetei de teren de 600 m.p. aferente imobilului, teren liber in prezent, nefiind afectat de investitii publice.
Parata a depus la dosar intampinare prin care a invocat exceptia puterii de lucru judecat , avand in vedere faptul ca reclamantii s-au adresat anterior instantei cu cerere intemeiata pe dispozitiile Legii nr.10/2001 pentru restituirea in natura a imobilului situat in Slatina, compus din teren si constructie iar prin sentinta civila nr. 895/2007 ramasa definitiva, a fost respinsa , actiunea ce a avut ca obiect anularea dispozitiei nr. 1342/21.02.2007.
Prin sentinta civila nr.1096 din 16 noiembrie 2009, pronuntata de Tribunlul Olt, in dosarul nr.3106/104/2009, s-a admis exceptia puterii de lucru judecat invocata de parata Primaria Municipiului Slatina si s-a respins actiunea .
A retinut prima instanta ca in urma notificarii adresata de reclamanti Primariei Mun.Craiova, prin care au solicitat restituirea terenului expropriat in suprafata de 600 mp., si masuri reparatorii in echivalent pentru constructiile demolate – s-a emis dispozitia nr.1342/2007 privind acordarea de despagubiri reclamantilor pentru intregul imobil.
Contestatia formulata impotriva acestei dispozitii, prin care reclamantii solicitau restituirea in natura a terenului, a fost respinsa de Tribunalul Olt prin sentinta civila nr.895/18.98.,2007, pronuntata in dosarul nr.1067/104/2007, ce a ramas definitiva prin neapelare.
A mai retinut instanta ca dispozitia contestata in speta reprezinta doar o completare a primei dispozitii pentru corectarea unei erori privitoare la suprafata constructiilor demolate si care nu schimba masurile dispuse si nici situatia de fapt stabilita anterior, astfel ca aspectele retinute prin hotararea judecatoreasca anterioara au putere de lucru judecat in prezenta cauza.
Impotriva sentintei au declarat apel reclamantii, sustinand ca in mod gresit prima instanta a admis exceptia autoritatii de lucru judecat intrucat nu exista tripla identitate de parti, obiect si cauza intre cele doua pricini.
Apelantii au aratat in concret ca obiectul primului proces l-a constituit dispozitia nr.1342 din 21.02.2007, emisa de parata, pe cand in speta se contesta o dispozitie ulterioara cu nr.2750 din 04.08.2009.
Apelul este nefondat.
Prima instanta nu a retinut exceptia autoritatii de lucru judecat in prezenta cauza , cum eronat sustin apelantii, ci puterea de lucru judecat pe care o are in aceasta cauza sentinta civila nr.895 din 18.02.2007 a Tribunalului Olt, hotarare prin care s-a solutionat contestatia formulata de reclamanti impotriva primei dispozitii emisa de parata.
Prin acea actiune, reclamantii au solicitat anularea in parte a dispozitiei si restituirea in natura a terenului pretinzand ca nu este afectat de constructii ori de utilitati de interes public.
Actiunea a fost respinsa, instanta retinand ca nu este posibila restituirea in natura a terenului expropriat intrucat acesta este ocupat de blocurile si utilitatile publice realizate conform scopului exproprierii.
Prin actiunea de fata se cere anularea celei de a doua dispozitii (emisa de parata pentru corectarea unei erori materiale din cuprinsul primei dispozitii) cu aceeasi motivare, reclamantii sustinand ca este posibila restituirea in natura a terenului.
Or, dupa cum s-a aratat asupra imposibilitatii restituirii in natura a terenului, instantele au statuat prin hotarari irevocabile care nu pot fi ignorate ori nesocotite in prezenta cauza – pentru ca s-ar incalca puterea de lucru judecat.
Puterea de lucru judecat nu este reglementata in mod expres ca un efect al hotararii judecatoresti ci ca o prezumtie legala prin art.1200 pct.4 c.civ. si ca o exceptie procesuala – prin art.166 cod procedura civila.
Efectele puterii de lucru judecat prezinta un aspect negativ pentru partea care a pierdut procesul, in sensul ca nu mai poate repune in discutie dreptul sau intr-un alt litigiu.
In prezenta speta reclamantii nu mai puteau sa ceara restituirea in natura a terenului pentru care prin cele doua dispozitii emise de parata si contestate succesiv, li s-au acordat despagubiri atata timp cat prin hotararile date in litigiul anterior s-a stabilit cu putere de lucru judecat ca intreaga suprafata a terenului expropriat este ocupata functional de blocuri de locuinte si de utilitati publice.
Lucrul judecat are mai multe efecte intre care exclusivitatea, care face sa nu fie posibil un nou litigiu daca exista tripla identitate de parti, obiect si cauza dar si obligativitatea care face ca partile sa se supuna hotararii judecatoresti.
In considerarea acestor efecte ale puterii de lucru judecat, expresiile ” putere de lucru judecat” si” nu sunt sinonime. Autoritatea de lucru judecat este o parte a puterii de lucru judecat. Existenta unei hotarari judecatoresti poate fi invocata in cadrul unui proces cu autoritate de lucru judecat, atunci cand se invoca exclusivitatea hotararii, ceea ce nu-i valabil in speta sau cu putere de lucru judecat cand se invoca obligativitatea sa fara ca in cel de-al doilea proces sa fie aceleasi parti sa se discute acelasi obiect si aceeasi cauza – ipoteza invocata in speta.
Prin urmare, nu autoritatea de lucru judecat s-a retinut, ci puterea de lucru judecat a hotararii judecatoresti pronuntata anterior, prin care s-a statuat asupra situatiei terenului in discutie – iar aceasta exceptie a primit o corecta rezolvare din considerentele aratate mai sus.
Fata de aceste motive si in baza art.296 Cod pr. civ. se va respinge, ca nefondat, apelul.

{lang: 'ro'}

Stiri Juridice in E-mail


Adresa dvs. de e-mail nu va fi folosita in alte scopuri si va puteti dezabona oricand.
Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.
Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ!

Adaugati adresa de e-mail

Pareri si intrebariStiri Juridice in E-mail

Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ! Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.

Adaugati adresa de e-mail

In Forum

  • Nici un Subiect de Afisat