Obligatia realizarii lucrarilor, avans

, Iun 27, 2011 | Adauga comentariuPrin actiunea inregistrata la Judecatoria Buzau sub nr. 13448 din 10.12.2009, reclamanta SC A SRL Buzau a chemat in judecata pe parata SC P M SRL Buzau , solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la plata sumei de 30.000 lei , cu cheltuieli de judecata . In motivarea actiunii, reclamanta a sustinut ca in baza contractului nr.51 din 7.08.2007 , parata si-a asumat obligatia realizarii lucrarilor de instalatii sanitare si termice la imobilul P+1+M situat in municipiul Buzau , strada Proiectata nr.14, context in care i-a platit un avans din pret de 1.000 lei . Ulterior , la solicitarea paratei i-a mai achitat suma de 2000 lei in trei etape, termenul de finalizare a lucrarii fiind stabilit la 40 zile de la inceperea lucrarii. Desi au trecut 2 ani de la perfectarea contractului, parata nu a executat nici o lucrare si refuza sa-i restituie suma incasata cu titlu de avans din pret. Parata a formulat intampinare solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata si cerere reconventionala , solicitand obligarea reclamantei la plata sumei de 38.696,78 lei , diferenta pret lucrari executate(fila 19). Prin raspunsul la intampinare si cererea reconventionala formulata, reclamanta a invocat exceptia prematuritatii intemeiata pe art.7201 din Cod procedura civila si netemeinicia pretentiilor remise (filele 24-25). Prin sentinta nr.4380 din 14.06.2010 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a respins exceptia prematuritatii formularii cererii reconventionale invocata de reclamanta parata. S-a respins actiunea formulata de reclamanta SC Agate SRL in contradictoriu cu parata SC P M SRL. S-a admis in parte cererea reconventionala formulata de parata reclamanta SC P M SRL in contradictoriu cu reclamanta parata SC A SRL. A fost obligata reclamanta parata la plata catre parata reclamanta a sumei de 28567,19 lei reprezentand diferenta lucrari. A fost obligata reclamanta parata la plata cheltuielilor de judecata in suma de 3340,34 lei catre parata-reclamanta. S-au respins capetele de cerere referitoare la obligarea reclamantei -parate la plata sumelor de 10129,59 lei reprezentand diferenta lucrari executate si de 1107,66 lei cheltuieli de judecata catre parata-reclamanta. Respingand exceptia de prematuritate a cererii in pretentii formulata pe cale reconventionala , instanta a apreciat in baza inscrisurilor depuse la filele 30-37 dosar, ca parata a efectuat procedura prealabila de conciliere conform cerintelor art.7201 din Codul de procedura civila . Pe fond, in referire la cererea principala si cererea reconventionala, instanta a retinut : dupa cum reiese din inscrisurile depuse in copie la filele 7-9 dosar, prin contractul de executie lucrari nr. 51/7.08.2007 parata s-a obligat sa realizeze lucrari de instalatii sanitare si termice la obiectivul imobil P+1+M din municipiul Buzau, str. Proiectata nr. 14, jud. Buzau. Termenul de realizare a lucrarilor a fost stabilit de catre parti ca fiind 40 zile de la data inceperii lucrarilor, valoarea acestora fiind stabilita la 32492 lei fara TVA conform centralizatorului si devizului oferta . Din depozitiile martorilor audiati coroborate cu atitudinea procesuala a partilor exprimata prin actiunea introductiva si cererea reconventionala a reiesit ca executarea lucrarilor de instalatii a inceput in luna august si a fost intrerupta la sfarsitul lunii septembrie 2007, intrucat beneficiarul nu a achitat integral suma datorata si nici nu a solicitat continuarea lucrarilor de montaj a materialelor aprovizionate si depozitate in punctul de lucru din mun Buzau, str Proiectata, nr 14. Prin art. 4 din contractul in discutie, partile au convenit ca termenul final de realizare a lucrarilor sa fie prelungit in mod neconditionat de catre beneficiar pentru cauze neimputabile executantului, printre alte situatii fiind enumerata si neplata la termen a lucrarilor de catre beneficiar. Coroborand depozitiile martorilor S M, P C cu inscrisul de la fila 29 dosar, insusit prin semnatura si stampila de parti, in cursul lunii noiembrie 2007 reclamanta a solicitat paratei sa execute, fara contract, lucrari de instalatii termice si sanitare la Spitalul Ojasca, jud Buzau. Contractele comerciale se considera incheiate daca manifestarea de vointa a partilor, oferta si acceptarea ofertei sunt concordante. Pentru ca pretinsele conventii sa-si poata produce efecte juridice se impune sa fie incheiate cu un reprezentant autorizat al beneficiarului, indreptatit legal a reprezenta societatea juridica in raporturile cu tertii. Din faptul ca pe inscrisul depus la fila 29 dosar se afla aplicata pe langa semnatura reprezentantului beneficiarului si stampila acestei societati se poate deduce ca acesta a fost imputernicit sa semneze valabil toate actele,ca a existat acordul partilor cu privire la executarea de catre parata a lucrarilor la punctul de lucru Ojasca, prezumtie confirmata de imprejurarea ca lucrarile au fost realizate de executant, iar reclamanta prin acelasi inscris s-a obligat sa plateasca si sa regleze platile atat pentru Spitalul Ojasca, cat si cele din str. Proiectata nr 14 mun Buzau. Fata de raportul juridic astfel creat intre parti, instanta apreciaza ca sustinerea reclamantei potrivit careia lucrarea de instalatii de la Spitalul Ojasca ar fi fost atribuita si contractata nu de aceasta ci de o alta societate, respectiv SC Sho Construct SRL, nu are nici o incidenta in speta intrucat aceasta ultima societate este un tert, raporturile dintre ea si reclamanta nu privesc parata. Coroborand inscrisurile de la filele 38-75 dosar, cu depozitiile martorilor audiati, instanta a apreciat ca valoarea lucrarilor de executii realizate de parata la obiectivul din municipiul Buzau str. Proiectata nr. 14 se ridica la suma de 30327,73 lei iar a lucrarilor de la Spitalul Ojasca la suma de 28239,46 lei, totalul sumei datorate acesteia de reclamanta parata fiind de 58567,19 lei. Coroborand inscrisurile de la filele 10-12 dosar , cu atitudinea procesuala a partilor , care sub aspect probatoriu are valoare juridica reglementata de art. 1204 Cod civil, instanta a retinut ca din debitul datorat, reclamanta a achitat suma de 30.000 lei, ramanand de achitat diferenta de 28567,19 lei. Ca atare, tinand cont de regula potrivit careia in materia raspunderii civile contractuale, debitorului ii incumba sarcina dovedirii indeplinirii obligatiei, instanta mai retine ca reclamanta parata , desi a beneficiat de lucrarile efectuate de catre parata reclamanta, pana in prezent nu a achitat integral contravaloarea acestora. Impotriva incheierii din 7.06.2010 si a sentintei pronuntate a declarat recurs reclamanta – societate in insolventa , prin administrator judiciar“Casa de Insolventa Muntenia IPURL Buzau, in termen legal conform art.301 din Cod procedura civila criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar in baza art.303. In expunerea motivelor de critica formulate impotriva incheierii din 7.06.2010, reclamanta a invocat gresita respingere a cererii de suspendare a judecatii cererii reconventionale, in conditiile in care litigiului ii sunt incidente dispozitiile art.36 din Legea nr.85/2006, precum si omisiunea pronuntarii instantei atat prin dispozitivul incheierii cat si prin dispozitivul sentintei asupra modului de solutionare a cererii. In expunerea motivelor de critica invocate impotriva sentintei , reclamanta a invocat contradictia vadita dintre probele administrate , gresita coroborare a declaratiilor martorilor cu o factura emisa la 2 ani de la data executarii pretinselor lucrari si in lipsa oricarui demers , lipsa eficientei probatorii a inscrisurilor emanate de la parata, neluarea in considerare a adresei nr. 6018/2010 depusa la fila 104 dosar, calificarea gresita a procesului verbal din 24.07.2008 drept marturisire extrajudiciara , inopozabilitatea facturii nr.9003.7/31.12.2009 si neluarea in considerare a contractului nr.51/2007 incheiat intre parti. Prin decizia nr. 750 din 29.10.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau s-a respins ca neintemeiat recursul declarat de reclamanta -parata SC A SRL. Hotarand astfel, tribunalul a retinut : Referitor la recursul declarat impotriva incheierii din 7.06.2010, tribunalul apreciaza ca instanta fondului a respins in mod corect si motivat cererea de suspendare a judecarii cererii reconventionale in pretentii formulata de parata, cauzei nefiindu-i incidente dispozitiilor art.36 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Contrar motivului de critica invocat de reclamanta prin incheierea din 7.06.2010, consemnatorie a dezbaterilor purtate pe exceptii si pe fond, instanta a dispus amanarea pronuntarii la 14.06.2001 asupra exceptiei prematuritatii si fondului celor doua cereri, dupa ce, in prealabil. s-a pronuntat in sensul respingerii cererii de suspendare a judecarii cererii reconventionale , aspect consemnat la aliniatul 1 al filei 121/verso al incheierii de sedinta. Referitor la recursul declarat impotriva sentintei , tribunalul apreciaza ca instanta fondului facand o evaluare justa a probatoriului administrat in cauza a retinut in mod corect si motivat ca parata a executat lucrari de constructie la obiectivul din Buzau, strada Proiectata nr.4 , judetul Buzau in valoare de 30.327,73 lei , iar la Spitalul Ojasca in valoare de 28.239,46 lei, din totalul acestora platindu-se doar suma de 28.567,19 lei . Luand in considerare inscrisurile depuse la filele 38-75 dosar ce se coroboreaza cu declaratiile martorilor audiati la propunerea ambelor parti , instanta fondului a retinut in mod just ca intre partile in proces a existat un acord in vederea executarii lucrarilor la ambele obiective. Edificator pentru lamurirea raporturilor juridice deduse judecatii este procesul verbal din 24.07.2008, depus la fila 29 semnat si stampilat de reprezentantii ambelor parti , prin care se consemneaza inclusiv obligatia asumata de reclamanta in sensul reglarii platilor pentru lucrarile executate de parata la ambele obiective. In contextul expus, tribunalul nu primeste celelalte motive de critica invocate de reclamanta , forta probanta a inscrisului invocat anterior fiind de natura sa inlature prin el insusi apararile formulate inclusiv prin cererea de recurs. Pentru considerentele ce preced, in baza art.312 alin.1 din Cod proc.civ. s-a respins recursul declarat de reclamanta parata. Trimite speta si prietenilor Pronuntata de: Tribunalul Buzau – 750/2011 din 20.01.2011

{lang: 'ro'}

Stiri Juridice in E-mail


Adresa dvs. de e-mail nu va fi folosita in alte scopuri si va puteti dezabona oricand.
Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.
Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ!

Adaugati adresa de e-mail

Pareri si intrebariStiri Juridice in E-mail

Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ! Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.

Adaugati adresa de e-mail

In Forum

  • Nici un Subiect de Afisat