Proiect: Modul de evaluare a îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai managerului spitalului public

, Dec 14, 2016 | Adauga comentariudoctor_71548500Ministerul Sănătăţii a propus spre consultare publică Proiectul de Ordin privind aprobarea metodologiei de calcul şi a modului de evaluare a îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai managerului spitalului public precum și a criteriilor de performanţă generale în baza cărora se realizează evaluarea managerului spitalului public.

Prin proiectul de act normativ se propune o clasificare a indicatorilor de performanţă în trei categorii, respectiv indicatori esenţiali, critici şi generali. În funcţie de categoria din care fac parte, indicatorii de performanţă au ponderi diferite în punctajul total.

Doi dintre indicatori, care pun accent pe siguranţa pacientului din perspectiva curăţeniei în spitale şi a prevenirii infecţiilor nosocomiale (respectiv gradul de ocupare cu personal specializat a serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi rata spaţiilor conforme din punct de vedere igienico-sanitar raportat la normativele în vigoare în anul calendaristic evaluat) sunt abordaţi ca fiind esenţiali iar nerealizarea unui scor de 9 puncte din 10 va atrage calificativul “nesatisfăcător” pentru manager, indiferent de punctajele obţinute pentru celelalte categorii de indicatori (critici şi generali).

Doisprezece dintre indicatori (de exemplu, publicarea pe pagina de internet a spitalului a listei de posturi vacante şi temporar vacante şi actualizarea trimestrială a acestei liste sau indicele de complexitate a cazurilor) sunt critici iar nerealizarea unui scor de minim 70% din punctajul aferent indicatorilor critici (minim 42 de puncte din 60) va atrage obţinerea calificativului “nesatisfăcător” pentru manager (chiar dacă la indicatorii esenţiali au fost obţinute 9 puncte din 10).

În măsura în care sunt îndeplinite cerinţele minime prevăzute pentru indicatorii esenţiali şi critici, se poate stabili şi punctajul final raportat la însumarea punctajelor pentru toţi indicatorii, indiferent că este vorba despre indicatori esenţiali, critici sau generali. În funcţie de punctajul total, managerul va obţine calificativul “foarte bine” (pentru punctaje mai mari de 120 de puncte), “bine” (pentru punctaje totale între 93 şi 120 puncte), “satisfăcător” (pentru punctaje între 81 şi 92 puncte) sau “nesatisfăcător” (pentru punctaje mai mici de 81 de puncte).

Unii dintre indicatorii de performanţă se evaluează prin raportare la valoarea asumată prin contractul de management iar alţii la cerinţa legală, după cum este detaliat în cuprinsul proiectului de act normativ.

Având în vedere că se raportează la proiectul de act normativ referitor la modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, practic modificările normative aduse de proiectul de ordin referitor la stabilirea modalităţii de calcul şi a modului de evaluare a îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai managerului precum și stabilirea criteriilor de performanţă generale în baza cărora se realizează evaluarea managerului spitalului public vizează în principal siguranţa pacientului, cu accent pe prevenirea şi limitarea infecţiilor nosocomiale, transparenţa activităţii spitalului şi a actelor de management precum şi calitatea actului medical.

Acest articol Proiect: Modul de evaluare a îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai managerului spitalului public a fost publicat prima data pe Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic.

Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

{lang: 'ro'}

Stiri Juridice in E-mail


Adresa dvs. de e-mail nu va fi folosita in alte scopuri si va puteti dezabona oricand.
Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.
Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ!

Adaugati adresa de e-mail

Pareri si intrebariStiri Juridice in E-mail

Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ! Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.

Adaugati adresa de e-mail

In Forum

  • Nici un Subiect de Afisat