Retrospectiva lunii decembrie 2016

, Ian 05, 2017 | Adauga comentariuAveţi de recuperat o sumă de bani de la stat? A fost adoptată procedura pe care trebuie să o urmaţi! – elaborat de Diana Jitaru
Debitorii care au de incasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice trebuie să urmeze procedura …

Inspectorul social are statut special! – elaborat de Diana Jitaru
Din activitatea de inspecţie a serviciilor sociale derulată până în prezent a rezultat faptul că sistemul de servicii sociale…

Cine are obligaţia de a întocmi registrul public al salariaţilor şi când se vor transmite datele în acest registru? – elaborat de Diana Jitaru
Pe lângă actualul registru general de evidenţă a salariaţilor care lucrează pe baza unui contract individual de muncă…

Un Moş Crăciun darnic pentru şomeri. Primele de mobilitate se acordă începând cu luna decembrie! – elaborat de Diana Jitaru
Legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, nr. 76/2002, a suferit recent modificări…

Au fost publicate normele privind atestarea managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere! – elaborat de Diana Jitaru
Funcţia de manager de transport în regim de taxi şi închiriere a fost introdusă relativ recent prin…

Când se consideră comunicate actele administrative fiscale transmise prin mijloace electronice? – elaborat de Diana Jitaru
Pentru debirocratizarea  şi evitarea actelor interminabile între contribuabili şi autorităţile fiscale a fost emis…

Reglementarea privind pescuitul şi acvacultura a suferit modificări – elaborat de Diana Jitaru
Reglementarea protecţiei, consevării, administrării şi exploatării resurselor acvatice vii…

Cum poate fi acordată asistenţa religioasă în penitenciare? – elaborat de Diana Jitaru
Libertatea  religioasă este garantată prin Constituţie. Conform acesteia, libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea…

Elevii şi studenţii au transport gratuit pentru a-şi exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare – elaborat de Diana Jitaru
Alegerile parlamentare vor avea loc în 11 decembrie 2016. Românii care vor ieși la vot vor decide majoritatea parlamentară…

A fost publicată norma privind drepturile şi obligaţiile administratorului special! –  elaborat de Diana Jitaru
În ultima perioadă tot mai multe firme de asigurări au probleme financiare iar pentru unele dintre ele s-a ajuns…

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei este supusă procedurii de regularizare a cererii? – elaborat de Diana Jitaru
Majoritatea dintre noi poate am fost sancţionaţi la un moment dat cu o amendă contravenţională însă am considerat…

Excepţia de neconstituţionalitate nu are legătură cu soluţionarea cauzei, care sunt consecinţele? – elaborat de Diana Jitaru
Dreptul la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice…

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate poate fi compararea mai multor legi? – elaborat de Diana Jitaru
Legea privind piaţa de capital, nr. 297/2004, prevede înfiinţarea şi funcţionarea pieţelor de instrumente financiare…

S-au adus completări Legii privind cazierul judiciar! – elaborat de Diana Jitaru
În contextul transpunerii prevederilor legislaţiei europene, şi anume a Deciziei-cadru 2009/315/JAI…

Regulamentul de punere în aplicare a unei legi nu a fost adoptat, care sunt consecinţele? – elaborat de Diana Jitaru
Executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt reglementate…

Colegiul Medicilor din România are un nou statut! – elaborat de Diana Jitaru
Colegiul Medicilor din România apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor…

Împăcarea părţilor trebuie să conţină în mod clar acordul de voinţă al părţilor! – elaborat de Diana Jitaru
Una dintre cauzele care înlătură răspunderea penală este împăcarea părţilor. Potrivit legislaţiei, art. 159 C. penal, aceasta poate…

Elementele necesare erorii pentru a fi considerată cauză de neimputabilitate – elaborat de Diana Jitaru
Legislaţia penală prevede că nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală dacă a fost comisă…

Care este procedura de transmitere a datelor în registrul public de evidenţă a salariaţilor?Depunere formular M500 – elaborat de Diana Jitaru
O modificare importantă în ceea ce priveşte registrul general de evidenţă a salariaţilor a fost introdusă…

Cine poate beneficia de ajutoare alimentare? – elaborat de Diana Jitaru
În prezent aproape un sfert din totalul populaţiei UE trăieşte sub pragul sărăciei. Aproape 10% din europeni…

Imposibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a administra noi probe, încalcă dispoziţiile constituţionale? – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit legislaţiei penale, art. 342 C. procedură penală, obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie…

Doriţi să formulaţi o cerere la CEDO? Care sunt dispoziţiile obligatorii pe care trebuie să le respectaţi? – elaborat de Diana Jitaru
În ultimul timp tot mai multe persoane îşi găsesc dreptatea prin formularea unei cereri la Curtea Europeană a Drepturilor…

Lucrezi de Crăciun şi Anul Nou?Angajatorul este obligat să compenseze aceste zile de sărbătoare legală – elaborat de Diana Jitaru
Sărbătorile de iarnă se apropie cu paşi repezi iar cu toţii aşteptăm zilele libere pe care le vom avea şi minivacanţa…

De la 1 ianuarie 2017 intră în vigoare noi prevederi ale Codului fiscal – elaborat de Avocat Stoia Irina
Mai este puțin și anul se înnoiește și o dată cu el și Codul fiscal îmbracă haine noi aducând o serie de modificări care vor avea impact asupra mediului de afaceri…

De la 1 aprilie 2018 se modifică sistemul ajutoarelor sociale! Și nu e păcăleală… – elaborat de Avocat Stoia Irina
Este binecunoscut că ziua de 1 aprilie este considerată a fi ziua păcălelilor în majoritatea ţărilor…

Cum puteţi ocupa funcţia de ataşat agricol? – elaborat de Diana Jitaru
Funcţia de ataşat agricol a fost introdusă relativ recent anul acesta. Aceste funcţii de ataşat agricol pot fi ocupate…

Care este cuantumul ajutorului anual de care beneficiază veteranii de război? – elaborat de Diana Jitaru
Perioada în care aveau loc războaie pare a fi o imagine îndepărtată în trecut, însă în ultimul timp…

Ce demersuri trebuie să facă angajatorii care angajează șomeri pentru a primi subvenții ? – elaborat de Avocat Stoia Irina
Statul a decis să acorde anumite subvenții angajatorilor care decid să angajeze absolvenți și șomeri în scopul de a-i ajuta pe aceștia să poată lucra…

Participarea personală a expertului criminalist desemnat la cererea părţii este limitată? – elaborat de Diana Jitaru
Expertizele criminalistice judiciare se efectuează de experţi criminalişti autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea…

Veşti bune pentru personalul medical! Orele de gardă constituie vechime în muncă şi în specialitate – elaborat de Diana Jitaru
Timpul de muncă şi efectuarea gărzilor a celor care lucrează în unităţile este supus Regulamentului…

Aţi plecat în concediu de odihnă dar nu aţi lăsat un înlocuitor? Puteţi fi sancţionat de angajator! – elaborat de Diana Jitaru
Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi poate fi dispusă…

Cum se atribuie contractele de concesiune de lucrări și ce clauze trebuie să cuprindă acestea? – elaborat de Avocat Stoia Irina
Pentru realizarea de lucrări, activități sau servicii publice, entitatea contractantă în calitate de concendent transmite unei firme…

Prefectul poate ataca refuzul consiliului local de a pune pe ordinea de zi încetarea mandatului consilierului local? – elaborat de Diana Jitaru
Tutela administrativă este o instituţie a dreptului public în baza căreia autoritatea centrală a administraţiei publice…

ÎCCJ a fost sesizată de o Judecătorie pentru a pronunţa o hotărâre prealabilă. Care sunt consecinţele? – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit legislaţiei comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu…

Piața asigurărilor auto, încotro? – elaborat de Avocat Stoia Irina
Cu carnetul și mașina/Vin necazuri cu duzina;/Bucurii doar două ai:/Când o iei și când o dai!” (Otilia Morțun). Ca să nu se supere niciun posesor…

Deţinutului nu i s-a permis să asiste la funeraliile unui membru de familie. S-a încălcat dreptul la viaţă privată? – elaborat de Diana Jitaru
Condiţiile din închisorile româneşti au constituit de foarte multe ori motiv de condamnare a României la CEDO…

Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei întrerupe cursul prescripţiei? – elaborat de Diana Jitaru
Instituţia prescripţiei extinctive este reglementată prin dispoziţiile Codului Civil…

Concedierea pe motivul desfiinţării locului de muncă trebuie să aibă o cauză serioasă! – elaborat de Diana Jitaru
Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, aceasta poate fi dispusă…

Salariaţii Autorităţii de Supraveghere Financiară beneficiază de salarii speciale! – elaborat de Diana Jitaru
Autoritatea de Supraveghere Financiară are misiunea de a asigura integritatea, transparenţa, funcţionarea corectă a pieţelor financiare…

Aţi fost sancţionat disciplinar?Atenţie la elementele obligatorii ale deciziei de sancţionare – elaborat de Diana Jitaru
Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară având dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte…

Termenul privind degrevarea instanțelor judecătorești a fost prorogat – elaborat de Diana Jitaru
Odată cu intrarea în vigoare a noilor coduri s-a propus şi degrevarea instanţelor de anumite cauze strict…

Constituirea şi funcţionarea Comisiei Patrimoniului Speologic – elaborat de Diana Jitaru
Patrimoniul naţional trebuie să aibă o însemnătate pentru fiecare dintre noi deoarece o societate fără patrimoniu este o societate…

Cât de legală este interdicția de a concedia liderii de sindicat timp de 2 ani de la încetarea mandatului? – elaborat de Avocat Stoia Irina
Cu ceva vreme în urmă, angajații au înțeles că au nevoie să se unească în organizații sau uniuni care să le apere drepturile și să le promoveze…

Dreptul de a obține despăgubiri pentru imobilele confiscate în perioada comunistă, motiv de sesizare a ÎCCJ – elaborat de Avocat Stoia Irina
Perioada comunistă a fost marcată de o serie de privațiuni și nedreptăți pe care românii le-au îndurat. Una dintre acestea a fost confiscarea abuzivă…

RIL admis. Candidatul independent sancţionat pentru nedepunerea declaraţiei privind cheltuielile electorale – elaborat de Diana Jitaru
Alegerile parlamentare tocmai s-au încheiat. Cheltuielile pe care le-au făcut partidele politice…

Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor obţinute în străinătate – elaborat de Diana Jitaru
În ultima perioadă mulţi dintre noi aleg să plece în străinătate pentru a studia. Mulţi dintre ei…

Cum interpretăm sintagma “reinvestirii în funcţie o singură dată” privind numirea judecătoriilor în funcţii de conducere? – elaborat de Diana Jitaru
Numirea judecătorilor în funcţii de conducere are loc în condiţiile legii după ce persoana în cauză a susţinut concursul…

E legal să nu fie soluționată acțiunea civilă în procesul penal dacă a intervenit prescripția răspunderii penale ? – elaborat de Avocat Stoia Irina
Codul de procedură penală este pe departe campion în materie de excepții de neconstituționalitate ridicate și admise de CCR. De la apariție…

Curtea de Conturi constată că unele drepturi din contractul colectiv de muncă sunt nelegale? Devine nul acest contract? – elaborat de Avocat Stoia Irina
Una dintre atribuțiile Curții de Conturi este aceea de a efectua auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție a bugetelor…

Dezlegare chestiune de drept privind sporul de izolare – elaborat de Diana Jitaru
Anumite categorii de personal au anumite facilităţi în ceea ce priveşte salarizarea. În aceste categorii…

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a suferit modificări – elaborat de Diana Jitaru
Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) coordonează constituirea şi atragerea unor surse de finanţare pentru construirea…

Legea drepturilor pacientului are noi norme de aplicare – elaborat de Diana Jitaru
Legislaţia în vigoare prevede că pacientul beneficiază de anumite drepturi. Un întreg act …

Decizie ÎCCJ. Termenul privind procesul de restuire a imobilelor preluate abuziv – elaborat de Diana Jitaru
Legislaţia prevede că în cazul în care a fost admisă acţiunea împotriva unui act administrativ al unei autorităţi publice…

Contract de muncă suspendat din inițiativa angajatorului? De când datorează acesta despăgubiri salariatului? – elaborat de Avocat Stoia Irina
Sunt numeroase cazurile în care angajatorul are inițiativa de a suspenda contractul de muncă. Dar ce se întâmplă atunci…

Titlul de doctor obținut de unii bugetari le crește salariul! Vezi cine va primi acești bani! – elaborat de Avocat Stoia Irina
Una dintre situațiile care a generat soluții controversate luate de către instanțele de judecată a fost aceea în care bugetarii…

Care sunt condiţiile pentru ocuparea funcţiei contractuale de consilier financiar bancar? – elaborat de Diana Jitaru
Ocuparea unui post în cadrul instituţiilor bancare presupune ca viitorul angajat să aibă unele aptitudini…

Excepţie admisă!La stabilirea salariului maxim se includ drepturile stabilite prin hotărâri judecătoreşti – elaborat de Diana Jitaru
Mult discutata lege a salarizării a suferit numeroase modificicări iar nu puţini au fost cei nemulţumiţi de prevederile…

Nu e legal ca angajatorii să rețină din salariul angajaților în caz de executare silită – elaborat de Avocat Stoia Irina
S-a considerat că modul în care are loc executarea silită a salariilor persoanelor fizice este abuziv…

Creditorii care deţin mai puţin de 50% din valoarea creanţelor pot intenta acţiuni pentru anularea unor acte frauduloase? – elaborat de Diana Jitaru
Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă sunt reglementate de Legea nr. 85/2014 publicată…

Instituțiile publice beneficiază de finanțare pentru sporirea eficienței energetice a clădirilor proprii – elaborat de Tomi Tohaneanu
Eficiența energetică este o noțiune tot mai des pomenită, în actualul context. Practic, eficiența energetică ne permite să avem acces la aceleași beneficii…

Legislaţie utilă:

 

Acest articol Retrospectiva lunii decembrie 2016 a fost publicat prima data pe Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic.

Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

{lang: 'ro'}

Stiri Juridice in E-mail


Adresa dvs. de e-mail nu va fi folosita in alte scopuri si va puteti dezabona oricand.
Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.
Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ!

Adaugati adresa de e-mail

Pareri si intrebariStiri Juridice in E-mail

Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ! Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.

Adaugati adresa de e-mail

In Forum

  • Nici un Subiect de Afisat